กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ AA และผลประเมินคะแนน CGR “ดีเลิศ 5 ดาว” สะท้อนความมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ AA และผลประเมินคะแนน CGR “ดีเลิศ 5 ดาว” สะท้อนความมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับผลการประเมินในระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193...