พม. จัดงานมอบรางวัลประกวดสื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

พม. จัดงานมอบรางวัลประกวดสื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 14.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับสู่เดือน Pride Month...