กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “รู้คัด รู้แยก รู้ทิ้ง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566

กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “รู้คัด รู้แยก รู้ทิ้ง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์...