บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด -บริษัทผู้ควบคุมดูแลศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมาจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช้อปปิ้งสุดคุ้มเมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น ในประเทศไทย

บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด -บริษัทผู้ควบคุมดูแลศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมาจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช้อปปิ้งสุดคุ้มเมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น ในประเทศไทย   ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 มิตซุย ฟูโดซัง รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด...