การทางพิเศษฯ เดินหน้าทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้รถติด เพิ่มศักยภาพการคมนาคม

การทางพิเศษฯ เดินหน้าทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้รถติด เพิ่มศักยภาพการคมนาคม

วันนี้ (11 ตุลาคม พ.ศ. 2566) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...