ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง รอบแรก กว่า 55 ล้านบาท สงกรานต์นี้

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางอื่นๆ กว่า55 สำหรับสงกรานต์นี้ ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่4 จำนวนมากกว่า 55 ให้กับผู้ที่จะได้รับจำนวน 18,709 รายสุดท้ายจาก 13 เมษายนนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและเกษตรเชิงเกษตร...