ธ.ก.ส. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ธ.ก.ส. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566...