“ซัคเซสมอร์ พร้อมสนับสนุน มูลนิธิคุณ ในโครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว”

“ซัคเซสมอร์ พร้อมสนับสนุน มูลนิธิคุณ ในโครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว”

งานแถลงข่าว “ซัคเซสมอร์ พร้อมสนับสนุน มูลนิธิคุณ ในโครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว”   วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.ณ หาดบ้านกรูด  มูลนิธิคุณ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรูด และสิ่งแวดล้อม...