พม. โดย กคช. จับมือ ธอส. เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ

พม. โดย กคช. จับมือ ธอส. เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ วันนี้ (5 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...