ไทยพาณิชย์ประกาศวิสัยทัศน์ “Digital Bank with Human Touch” ปรับองค์กรสู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งเป้ายืนหนึ่งด้านบริหารความมั่งคั่ง ปั้นโมเดล Digital Wealth สร้างโอกาสความมั่งคั่งให้เป็นไปได้สำหรับทุกคน

ไทยพาณิชย์ประกาศวิสัยทัศน์ “Digital Bank with Human Touch” ปรับองค์กรสู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งเป้ายืนหนึ่งด้านบริหารความมั่งคั่ง ปั้นโมเดล Digital Wealth สร้างโอกาสความมั่งคั่งให้เป็นไปได้สำหรับทุกคน   ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดวิสัยทัศน์ “Digital Bank with...