COTTO เปิดบ้านต้อนรับ ว่าที่สถาปนิกใหม่ พร้อมเชื่อมต่อแนวคิดการออกแบบบ้านรับวิถีชีวิตแนวใหม่แห่งการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและความยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำเทรนด์วัสดุตกแต่ง

COTTO เปิดบ้านต้อนรับ ว่าที่สถาปนิกใหม่ พร้อมเชื่อมต่อแนวคิดการออกแบบบ้านรับวิถีชีวิตแนวใหม่แห่งการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและความยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำเทรนด์วัสดุตกแต่ง การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดระยะเวลา 3-4 ที่ผ่านมา นับเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญ...