พาณิชย์บูรณาการความร่วมมือรัฐ-สถาบันการศึกษา-เอกชน ส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพาราแข่งขันตลาดโลก

พาณิชย์บูรณาการความร่วมมือรัฐ-สถาบันการศึกษา-เอกชน ส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพาราแข่งขันตลาดโลก  กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้สินค้าจากยางพาราเต็มสูบ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน...