“พาณิชย์-DITP”ชี้เป้านักลงทุนไทยลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม

“พาณิชย์-DITP”ชี้เป้านักลงทุนไทยลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แจ้งข่าวรัฐบาลเวียดนามออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับการผลิต การนำเข้า ส่งออก และการค้าในประเทศ...