รู้ให้ทัน “โรคหมอนรองกระดูก” ชะลอความเสื่อม หลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้

รู้ให้ทัน “โรคหมอนรองกระดูก” ชะลอความเสื่อม หลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ เมื่ออายุมากขึ้นหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังจะเริ่มเสื่อมตามวัย บางรายเนื้อเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูกฉีกขาดจนทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนออกมาและอาจกดทับเส้นประสาท...