เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดบอร์ดเกมด้านประกันภัยปีที่ 2 “ภายใต้ธีมการประกันภัยสุขภาพ” พร้อมต่อยอดผลงานชนะเลิศทั้งปีที่ 1-2

เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดบอร์ดเกมด้านประกันภัยปีที่ 2 “ภายใต้ธีมการประกันภัยสุขภาพ” พร้อมต่อยอดผลงานชนะเลิศทั้งปีที่ 1-2 นำมาผลิตในรูปแบบ Boxset และรูปแบบ Print and play เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนแบบไร้ขีดจำกัด ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ...