เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี แห่งใหม่  นำเทคโนโลยีทันสมัยบริการประชาชนด้านการประกันภัยในทุกมิติ

เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี แห่งใหม่ นำเทคโนโลยีทันสมัยบริการประชาชนด้านการประกันภัยในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี แห่งใหม่ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี...