NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เสริมทักษะและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เสริมทักษะและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(30 สิงหาคม 2566) นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 3 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชน อำนาจเจริญ ได้แก่ นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายสำรวย โพธิ์ไทรย์...