ความคิดสร้างสรรค์ ปลุกชีวิต…คืนชีวา ชุมชนตลาดพลู-วงเวียนใหญ่ ต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรม ในมุมมองใหม่ของคนรุ่นใหม่

ความคิดสร้างสรรค์ ปลุกชีวิต…คืนชีวา ชุมชนตลาดพลู-วงเวียนใหญ่ ต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรม ในมุมมองใหม่ของคนรุ่นใหม่ ตลาดพลู คือ ย่านเก่าแก่ที่ถูกดิสรัปจากการเปลี่ยนแปลงของการขยายเมืองในกรุงเทพฯ...