“Light on Made in Italy”: สุดยอดงานออกแบบแสงสว่างที่ Central Embassy นิทรรศการร่วมฉลองมหกรรมงานดีไซน์ Italian Design Day 2023

“Light on Made in Italy”: สุดยอดงานออกแบบแสงสว่างที่ Central Embassy นิทรรศการร่วมฉลองมหกรรมงานดีไซน์ Italian Design Day 2023   พื้นที่บริเวณชั้น 4 ของ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่จะสว่างไสวส่องประกายเจิดจรัสทุกวันจนถึง 17 มีนาคม...