มาเตรียม “พื้น” ที่ดีที่สุด แทนความรักความห่วงใย จาก “นุด” สู่ “น้อง” ตอบโจทย์เทรนด์ Pet Humanization จากแอลที บายคอตโต้

มาเตรียม “พื้น” ที่ดีที่สุด แทนความรักความห่วงใย จาก “นุด” สู่ “น้อง” ตอบโจทย์เทรนด์ Pet Humanization จากแอลที บายคอตโต้ การออกแบบตกแต่งบ้านโดยทั่วไปจะต้องคำนึงถึงสมาชิกในครอบครัว เลือกสไตล์และวัสดุให้เหมาะสมกับเพศและวัย ตลอดจนสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน...