ก.อุตฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 นำทัพจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมทำความดีเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ลม ไฟ”

ก.อุตฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 นำทัพจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมทำความดีเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ลม ไฟ”

กรุงเทพฯ 13 ตุลาคม 2566 – กระทรวงอุตสาหกรรม เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม  จิตอาสาฯ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดูแลสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ดิน น้ำ ลม ไฟ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ “บวร” ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ปลูกจิตสำนึกผู้ประกอบการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ...