“จ่าวิรัช ฟู้ด” มอบทุนต่อเนื่อง บริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัด ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

“จ่าวิรัช ฟู้ด” มอบทุนต่อเนื่อง บริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัด ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจ่าวิรัช...