วันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 กทพ. ปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่าน ฯ ปากน้ำ 1 (ทางเข้า) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนโครงสร้างยกระดับ

วันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 กทพ. ปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่าน ฯ ปากน้ำ 1 (ทางเข้า) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนโครงสร้างยกระดับ

วันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 กทพ. ปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่าน ฯ ปากน้ำ 1 (ทางเข้า) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนโครงสร้างยกระดับ ​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ณภัทร ก่อสร้าง...