กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 8

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจาก คุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (คนที่ 3 จากขวา) และคุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานการจัดงาน (คนที่ 4 จากขวา)...