BKI ทำกำไรงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 พุ่ง 1,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.6% เบี้ยประกันภัยรับรวม 13,868.6 ล้านบาท เดินหน้าจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพการเติบโต

BKI ทำกำไรงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 พุ่ง 1,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.6% เบี้ยประกันภัยรับรวม 13,868.6 ล้านบาท เดินหน้าจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพการเติบโต

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 6 เดือนแรกของปี 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 13,868.6 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.3 มีกำไรสุทธิ 1,690.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.6 ขณะที่ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,619.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ...