“ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ“

“ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ“

 ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT...