กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทดสอบสะพานพระราม 9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด ผู้ดําเนินงานโครงการตรวจสอบสะพานพระราม 9 ในรอบ 35 ปี จะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษ บริเวณช่วงสะพานพระราม 9...