“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.)...

บริษัทกลางฯ รับมอบเข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2565

บริษัทกลางฯ รับมอบเข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2565 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ     เป็นผู้แทนรับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย...