MEA ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง...

MEA ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ในโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

MEA ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ในโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” วันนี้ (11 มกราคม 2566) นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ นายอำนาจ สอนหมวก...