พม. สานพลังเครือข่าย จัดกิจกรรม Gender Fair 2023 ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หนุนนวัตกรรมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

พม. สานพลังเครือข่าย จัดกิจกรรม Gender Fair 2023 ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หนุนนวัตกรรมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

พม. สานพลังเครือข่าย จัดกิจกรรม Gender Fair 2023 ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หนุนนวัตกรรมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม วันนี้ (31 มี.ค. 66) เวลา 17.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)...