ครั้งแรกของวงการประกันภัย ทิพยตะกาฟุล รับประกัน “ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล”  สำหรับส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย  

ครั้งแรกของวงการประกันภัย ทิพยตะกาฟุล รับประกัน “ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล”  สำหรับส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย                     ทิพยตะกาฟุล ได้รับความไว้วางใจและได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส...