ผู้ว่าการ MEA คว้า 3 รางวัล CEO THAILAND AWARD 2023 และ TOP BRAND AWARDS 2023 ตอกย้ำการเป็นผู้นำบริหารองค์กรภาครัฐที่พัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย

ผู้ว่าการ MEA คว้า 3 รางวัล CEO THAILAND AWARD 2023 และ TOP BRAND AWARDS 2023 ตอกย้ำการเป็นผู้นำบริหารองค์กรภาครัฐที่พัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 หม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA...