MEA คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565

MEA คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565

MEA คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565 วันนี้ (24 มีนาคม 2566) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)...