กองทุนประกันชีวิตบูรณาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

กองทุนประกันชีวิตบูรณาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองทุนประกันชีวิตได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์...