ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้าแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023

ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้าแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023

ทีมงานอาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( HTCANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสัชนม์ พัทลุง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เต็มที่องค์การประชาคมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 เป็นประจำทุกปีปีที่ 5...