คปภ. ผนึกพลัง กนอ. ลงนาม MoU ต้อนรับวันแห่งความรัก..! นำร่องปูพรมประกันภัย พ.ร.บ. เชิงรุก ก่อนขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

คปภ. ผนึกพลัง กนอ. ลงนาม MoU ต้อนรับวันแห่งความรัก..! นำร่องปูพรมประกันภัย พ.ร.บ. เชิงรุก ก่อนขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วย...