“พาณิชย์-DITP” เดินหน้าลุยโครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า BCG

“พาณิชย์-DITP” เดินหน้าลุยโครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า BCG

“พาณิชย์-DITP” เดินหน้าลุยโครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า BCG กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์แผนงาน โครงการ และกิจกรรมส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยปี 66 ลุยโครงการ DEWA & DEWI ต่อ พัฒนาสินค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้...