บ่ายวันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) ณ สเตทรูม เลอบัว ชั้น 67 โรงแรมเลอบัว ยินดีต้อนรับ สเตททาวเวอร์ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ชนะเลิศด้านการตลาดของมาที่นี่ ซึ่งโครงการ Amazing Thailand Culinary City ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมด้วย Mr. Vincent Thierry เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว ประจำห้องอาหารโรงแรมเลอบัว แอดมินสเตททาวเวอร์ และ มิสวิส หวัง ศุภชาติ Food Blogger ชุมชนช่อง TikTok Bon_appetitbkk นำเสนอนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่มาสเครา (High Touch ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคภายใต้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์) เป้าหมายหลักของการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์เชิงความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้รักษาจักรวาลวิทยาการตลาดททท. ขอให้นำรายชื่อ Amazing Thailand Culinary City มอบให้เพื่อยกระดับให้ไม่ได้รับคุณค่าอาหารไทยสู่สากล และเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงอรรถเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ BCG ด้วยลืมหลัก “AGFEC” จดหมาย Agriculture (การเกษตร) G-Gastronomy (วัฒนธรรมอาหารการกิน) F-Food Safety (อาหารปลอดภัย) E-Experience(คุณค่าทางประสบการณ์ที่จะได้รับ) C-Creative Entrepreneur (ผู้ประกอบการต้นแบบ) ก่อให้เกิดผลผลิตแบ่งปันเศรษฐกิจ (Sharing เศรษฐกิจ) และเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินตามขั้นตอนการพัฒนาประเทศซึ่งประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยย่อ

กิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ B2B Matching จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 และ 2. กิจกรรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 และจังหวัดจันทบุรี วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

คุณจะต้องพบกับ Amazing Thailand Culinary City ซึ่งจะช่วยให้ที่นี่ในกรุงเทพฯ และ 4 สเปกตรัม ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับอาหารจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น City Dining Experience, Farm to Table, Culinary Cooking Activity เป็นต้น จัดเรียงเนื้อหาจากผู้ที่ได้รับการยกเว้นอาหารตามประเพณีของชนเผ่าไทยโดยนำเสนอเนื้อหาของอาหารไทยที่ลืมได้ลืมเมนูที่เป็นอาหารไทยยอดนิยม ไทยในแต่ละภูมิภาคอย่าลืมกดติดตามเมนู Hidden Dishes ของ 5 ภูมิภาคต่อไป Workshop สอนทำขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ที่นี่สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:
Amazing Thailand Culinary City (https) ://www.facebook.com/AmazingThailand CulinaryCity/)