การจัดงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นาวาเอก สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพฯ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นางสาววัฒนจิต บูรณเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา และ นายชัย อรุณานนท์ชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในการจัดงานท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการจัดงาน “ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ.112” ขึ้น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและมีการกำหนดการพัฒนาจังหวัดที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในเหตุการณ์ ร.ศ. 112 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 23 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวน์ ครั้งแรก ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร , ชมนิทรรศการ“ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ.112” , การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง วันที่ 21 กรกฎาคม พบกับ ตรี ชัยณรงค์ , วันที่ 22 กรกฎาคม พบกับ ฝ้ายไทย ไหทองคำ , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน , การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือ , กิจกรรมตลาดย้อนยุคและสินค้าของดีเมืองสมุทรปราการ และกิจกรรม แชะ แชร์ เช็คอิน ลุ้นรับของที่ระลึกประจำงาน