นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “การจัดงานกาชาด ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการจัดงานในรูปแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Fair เพื่อให้สอดคล้องกับหมุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยด้วยการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่จะมาเยี่ยมชม เที่ยวชมงาน ร่วมกันพกถุงผ้า มาจับจ่ายใช้สอยภายในงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี และร่วมบริจาคเงินเป็นผู้ให้กับสภากาชาดไทยผ่านการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ภายในร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 โซน คือ กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี โดยการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดแสดงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ “กินอาหารเป็นยา กินเป็นก็เป็นยา” มีน้ำสมุนไพร น้ำมะขามป้อมแดง น้ำพริกเผาเห็ด ลาบหัวปลี ข้าวเกรียบเห็ดหอม ชาชักสตูล น้ำปลาหวานต้นหอม เป็นต้น และโซนนิทรรศการผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กล้าพันธุ์ไม้ สมุนไพรหายาก สามารถเลือกซื้อของกินสดใหม่จากชุมชน ผักปลอดสารพิษ ผลไม้จากสวน และอาหารสุขภาพแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร พร้อมบริการแช่เท้าด้ายน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

“ประการสำคัญที่สุดในการออกร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ คือเงินทุกบาททุกสตางค์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย อันมีนัยยะที่สำคัญว่า ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมร้านกาชาดกับกรมการพัฒนาชุมชน จะได้ร่วมกันทำบุญด้วยการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ในงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธ.ค. 2565 เวลา 11.00–22.00 น. รวม 11 วัน 11 คืน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร” อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย