ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา เปิดท่าเรือใหม่ “ท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือ” (ตลาดน้ำขวัญเรียม)

เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดย นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาว ลักษกร วราทรัพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการโครงการ และนายภูริลาภ เสนปาน (ที่สามจากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ ร่วมทำพิธีเปิดท่าเรือใหม่ “ท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือ” (ตลาดน้ำขวัญเรียม) ในโครงการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย เพื่อให้ประชาชนเขตมีนบุรีและกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทาง