ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฉลากประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนากรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำฉนวนใยแก้วประหยัดพลังงานตัวจริง

 

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด  ในกลุ่ม Housing Products Business  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ผู้ผลิตฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  ตอกย้ำผู้นำฉนวนใยแก้วประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

โดย นางจิรภา นวลอุทัย ผู้จัดการการตลาด เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณฉลากประสิทธิภาพสูงจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หลังนำฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAYCOOL 150 มม. พรีเมี่ยมเข้ารับการตรวจพิจารณาประสิทธิภาพค่าต้านทานความร้อนหรือ ค่าR  ที่เพิ่มมากกว่า 2.5 ขึ้นไป ตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทฉนวนใยแก้ว   ที่ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่ผ่านมา