กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานไทยไนต์ (Thai Night) ในงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต 2022 (American Film Market 2022) ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่สายตาชาวโลกและสร้างเครือข่ายทางการค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า งานไทยไนต์นับเป็นงานสำคัญควบคู่กับเทศกาลและตลาดภาพยนตร์นานาชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นประธาน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศให้เกียรติเข้าร่วมงาน งานไทยไนต์จึงเป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการให้ได้มาพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ นอกจากนี้ บริษัทภาพยนตร์ชั้นนำของไทย 8 ราย ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานเพื่อนำเสนอศักยภาพที่ไร้ขอบเขตของบุคลากรในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วย งานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองซานตา โมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งผู้ผลิตภาพยนตร์จากประเทศไทย รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานจะได้นำเสนอโอกาสอันหลากหลายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มุ่งหน้าส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์ของภูมิภาค ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ต้นทุน ทักษะความสามารถ การผลิต สถานที่ถ่ายทำ ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ คอมพิวเตอร์กราฟิก และการร่วมทุน ที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือผลักดันให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นจุดหมายที่สร้างสรรค์และคุ้มค่ายิ่งขึ้นสำหรับนักสร้างภาพยนตร์และผู้ซื้อคอนเทนต์

เกี่ยวกับงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต งานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต เป็นงานสำหรับการจัดหา พัฒนา และสร้างเครือข่ายในวงการภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีมีการเจรจาธุรกิจและจัดจำหน่ายภาพยนตร์มูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีทั้งภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา หรือการผลิต ตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีบุคลากรในวงการกว่า 7,000 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงาน และเจรจาธุรกิจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ งานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต จัดขึ้นโดย Independent Film & Television Alliance®