คิดได้แค่นี้ จริง ๆ เหรอ ท่านผู้ทรงเกียรติ

สิ่งที่ภูมิใจในวัยเด็ก เรียนประถมบ้านนอก คือ การได้สวมชุดลูกเสือเนตรนารี มีหมวก ไม้พลอง เข็มขัด ตัวอักษร เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ สวมใส่ สัปดาห์ละ ๑ วัน ทำกิจกรรมลูกเสือ ด้วยความภูมิใจ แม้ที่บ้านจะยากจนเพียงใด พ่อแม่ก็หาให้ได้ เพราะท่านคงภูมิใจเหมือนผม ครั้นมีลูกหลาน...

สภาเด็กและเยาวชนตรังรวมพลังร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง รวมพลังร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง...

ทุ่ม 600 ล้าน รีแบรนด์ครั้งใหญ่ รพ.ธนบุรี 2

ทุ่ม 600 ล้าน รีแบรนด์ครั้งใหญ่ รพ.ธนบุรี 2 เปลี่ยนเป็น” โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ” ก้าวสู่ปีที่ 30 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ยกระดับเป็นผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยสุขภาพที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ “รพ.ธนบุรี 2” รีแบรนด์เป็น “ธนบุรี...