NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันนี้  (2 มิถุนายน 2566) พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารและพนักงาน NT ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน    พระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ