กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำคณะเยาวชนพิการไทย เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจําปี 2565 (2022 Global IT Challenge for Youth with Disabilities หรือ GITC) จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นประเภทเดี่ยวและประเภททีมในรูปแบบออนไลน์ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า เยาวชนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนี้ ประเภทเดี่ยว 2 เหรียญทอง eTools(Excel) จาก วรินภรณ์ ทองจำนง และอาเบต บัวดอกตูม , 1 เหรียญทอง eTools(PPT) จาก วรินภรณ์ ทองจำนง , 1 เหรียญทอง eLifemap จาก วรินภรณ์ ทองจำนง และ 1 เหรียญเงิน eTools(Excel) จาก เบญญา อินทนิล ทั้งนี้ IT Leader ปีนี้ตกเป็นของ วรินภรณ์ ทองจำนง ผู้ที่สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุด

นอกจากนี้ ในประเภททีม ได้แก่ 1 เหรียญเงิน eCreative(Iot) (ทีมT3B) จาก อาเบต บัวดอกตูม , วรินภรณ์ ทองจำนง , กันตภณ ใจดี และ พัชรพล ขำเถื่อน // 1 เหรียญเงิน eContent (ทีม IT Genius) จาก เบญญา อินทนิล , ภูริภัทร สุนทราราม , วิรุน ขันทอง และ วรรณวิษา ศรีมา และ 1 เหรียญทองแดง eCreative(Iot) (ทีม IT Genius) จาก เบญญา อินทนิล , ภูริภัทร สุนทราราม , วิรุน ขันทอง และ วรรณวิษา ศรีมา ทั้งนี้ สรุปสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 8 เหรียญ ประกอบด้วย 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

สำหรับการแข่งขัน Global IT Challenge for Youth with Disabilities ในปีหน้า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป