รมว.พม. ยินดี “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รับรางวัล รมว.คลังแห่งปี 2566 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากนิตยสาร The Banker ยกย่องบริหารเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพในวิกฤติซ้อนวิกฤติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงความยินดีกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี 2566 (Finance Minister of the Year 2023) ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากนิตยสาร The Banker ในเครือ Financial Times สื่อสิ่งพิมพ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

นายจุติ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเงินกู้อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ ไม่ผันผวน อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับปานกลาง และหนี้สาธารณะอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ประเทศ รักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทำให้การขาดดุลงบประมาณลดลง และเพิ่มพื้นที่งบประมาณในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ (ไม่เกินกำลังความสามารถในการหารายได้จากการจัดเก็บ) ซึ่งทั้งหมดเป็นการบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดที่เหมือนกันทั่วทั้งโลก คือ เศรษฐกิจที่ผันผวนสูง ตัวแปรกระทบมากมาย วิกฤติซ้อนวิกฤติ และโรคระบาดรุนแรงที่สุดในรอบ 120 ปี

#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม