ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ณ วัดประตูใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดประตูใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดประตูใหญ่ ตำบลเสวียต อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา...
กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง“ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 จังหวัดสุราษฎ์ธานี...