กรมศิลปากรร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จัดงาน Night Museum และ  มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 16-19 กันยายน ศกนี้

กรมศิลปากรร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จัดงาน Night Museum และ มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 16-19 กันยายน ศกนี้

ย้อนหลังไป 149 ปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดพิพิธภัณฑ์หลวง ณ หอคองคอเดีย ภายในพระบรมมหาราชวังให้ประชาชนเข้าชมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...