กองทุนประกันวินาศภัยร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการสัมมนา THAIFA Convention 2023

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการสัมมนา THAIFA Convention 2023 ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ...